TT Putin thừa nhận nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan của một số địa phương và Moskva đã thất bại