TT Trump bị điều tra luận tội, Mỹ tiếp tục viện trợ 250 triệu USD vũ khí cho Ukraine