TT Trump tự nhận 'chơi trò điều tra' giỏi hơn đảng Dân chủ

Trong cuộc họp với báo giới về kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, TT Donald Trump chia sẻ.

Thời sự