00:00

TT Trump tuyên bố có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp vì Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN