00:00

TT Trump vô tình 'dâng' cho QĐ Syria hàng trăm nghìn vũ khí Mỹ cực kỳ hiện đại?

TIN LIÊN QUAN