Tag đứa hay dìm bạn vào cảnh cáo nhẹ

Hôm nay bố mày bức xúc lắm rồi đấy.

Siêu hài