Tai nạn 13 người chết ở Lai Châu: Cháo đã nấu xong nhưng cháu đâu rồi