00:00

Tại sao Lý Hải đang nổi bỗng nghỉ hát suốt 5 năm, không nhận bất cứ show nào?

TIN LIÊN QUAN