00:00

Tại sao Phương Tây lại gán các 'định danh NATO' cho vũ khí Liên Xô-Nga?

TIN LIÊN QUAN