Tại sao bầu Đức bắt cầu thủ HAGL học ngoại ngữ, Đại học?