00:00

Tại sao càng tɾưởng thành càng ít bạn bè? Có lẽ vì lúc khó khăn hoạn nạn mới biḗt ai là bạn và nhìn ɾõ bạn là ai…

TIN LIÊN QUAN