Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong