Tấm ảnh khóc lóc của 'Tomboyloichoi' trở thành meme hot nhất đêm nay, được khán giả Về Nhà Đi Con share khắp MXH