Tâm bão dự kiến vào Cà Mau, TP.HCM trời xám xịt và bắt đầu mưa