00:00

Tạm biệt 2NE1: 'Cho dù bầu trời có sụp xuống, chúng tôi hứa sẽ luôn ở bên các bạn...'

TIN LIÊN QUAN