Tân Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy ấp úng ngay trong buổi gặp báo chí