Tấn công cả CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Đã có những trường hợpchống đối hay thậm chí là tấn công cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn.

Pháp luật