Tank Biathlon 2020 Xe tăng Myanmar lao xuống ruộng do cua gấp

Trong khi chạy phạt, do vào cua gấp, đội Myanmar đã để xe tăng lao ra khỏi đường

Thứ tư, 02/09/2020 23:54

Quân sự