Táo Quy hoạch Chí Trung mở màn với trang phục ngầu nhất buổi chầu 2018

Câu nói ấn tượng: “Đó gọi là quy hoạch tùy biến. Thần coi là tùy biến, Ngọc Hoàng coi là tùy tiện thì cũng… tùy Ngọc Hoàng”.