Táo quân 2018 và những câu nói ấn tượng, chỉ nghe qua đã biết đang “ám chỉ” điều gì