Tạp chí thể thao: Yoga bay, Yoga cười môn thể thao của sự kết hợp nhiều yếu tố

Trong khái niệm của thể thao hiện đại, Yoga cũng được xem là một bộ môn được nhiều người lựa chọn để nâng cao sức khỏe. Một sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố tạo nên bộ môn Yoga bay

Theo QPVN

Tags: Yoga  |  tạp chí thể thao  |  môn thể thao  |  thể thao cuối tuần