Tập đoàn Bảo Việt làm ăn thế nào dưới thời Tổng giám đốc Đỗ Trường Minh?

Ông Đỗ Trường Minh làm quyền Tổng ­­­giám đốc Tập đoàn Bảo Việt từ tháng 1/2018. Đến tháng 6/2018, ông Minh chính thức bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Trong hơn 1 năm qua, Tập đoàn Bảo Việt dưới sự điều hành của ông Đỗ Minh Trường làm ăn ra sao?

Tập đoàn Bảo Việt trước đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Sau cổ phần hóa, Bộ Tài chính vẫn nắm 68,84% vốn điều lệ.

Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt có 6 công ty con, 1 quỹ đầu tư, 7 công ty liên doanh và 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Trước đây, ông Nguyễn Quang Phi là người đại diện phần vốn của Bộ Tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt nên được bầu làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, đầu năm 2018, ông Phi bị bãi nhiệm do không còn là đại diện phần vốn của Bộ Tài chính.

Trong tháng 1/2018, Tập đoàn Bảo Việt đã bổ nhiệm ông Đỗ Trường Minh giữ chức quyền Tổng giám đốc thay ông Phi. Và đến tháng 6/2018, ông Minh chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Ông Đỗ Trường Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Ảnh: Vietnamfinance

Ông Đỗ Trường Minh sinh năm 1971, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo cấp phòng – ban của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI).

Tại Tập đoàn Bảo Việt, ông từng đảm nhiệm chức Giám đốc Khối quản lý hoạt động Tập đoàn Bảo Việt trong khoảng thời gian từ ngày 7/4/2015 đến ngày 27/5/2016.

Sau hơn 1 năm ông Đỗ Trường Minh nắm giữ chức Tổng giám đốc, nhiều người tỏ ra quan tâm đến hoạt động sản xuất của Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được những thành công gì. 

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt, tổng doanh thu hợp nhất đạt 41.847 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.395,5 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.163,5 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Tập đoàn là 1.114,5 tỷ đồng, còn của cổ đông không kiểm soát là 49 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt là 113.000 tỷ đồng, tăng gần 22.000 tỷ đồng so với năm 2017 (năm 2017 là 91.300 tỷ đồng). Tuy nhiên, nợ phải trả của Tập đoàn cũng tăng từ 76.930 tỷ lên 97.690 tỷ đồng (gần 21.000 tỷ đồng).

Trong năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt cũng giảm gần 450 tỷ đồng so với năm 2017.

Còn theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt cũng giảm gần 50 tỷ đồng so với kỳ trước.

Theo PV/Đời sống & Pháp luật

Tags: Đỗ Trường Minh  |  Bảo Việt  |  tập đoàn  |  Tổng giám đốc  |  lợi nhuận sau thuế  |  Bộ Tài chính  |  năm 2018  |  bổ nhiệm  |  chính thức  |  hoạt động