Tập trung ứng phó với hạn hán tại Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành và địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống hạn theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thời sự