Tất cả chỉ tại cái thằng con nhà người ta

Các mày có thù cái thằng "con nhà người ta" như tao không?

Siêu hài