Tất cả người dân đã tới 3 'điểm nóng' Covid-19 ở BV Bạch Mai phải đi xét nghiệm ngay