Tàu Việt cứu 22 ngư dân Philippines: Manila nói lời gan ruột