00:00

Tàu chiến Mỹ theo sát tàu khảo sát địa chất Trung Quốc ở biển Đông

TIN LIÊN QUAN