Taxi bay được trưng bày tại Singapore trước khi thử nghiệm

Thời sự