Tây Ban Nha bắt đầu bán kit xét nghiệm Covid-19 trên động vật