Tây Ban Nha có thể ngăn Catalonia độc lập bằng vũ khí pháp lý