Tên cướp phun cả chai cồn lên nhân viên lễ tân để yêu cầu đưa tiền

Tên cướp yêu cầu nhân viên lễ tân đưa tiền mặt và phun chất lỏng lên bàn và vào người nam nhân viên qua cửa kính bàn lễ tân...

Thứ sáu, 29/05/2020 16:23

Thế giới