Tên khai sinh 'độc' nhất Việt Nam

Lê Ô Na, Võ Fa Mi, Công Tôn Sách... - toàn những cái tên khó đụng hàng.

Tên nửa tây, nửa ta.  

Tên nửa tây, nửa ta.  

Cái tên chắc chắn không 'đụng hàng'

Cái tên chắc chắn không 'đụng hàng'

Gia đình họ Công và nỡ hâm mộ phim Bao Thanh Thiên

Gia đình họ Công và nỡ hâm mộ phim Bao Thanh Thiên

Hẳn là có họ OK và họ OR

Hẳn là có họ OK và họ OR

Cái tên nói lên tất cả 

Cái tên nói lên tất cả 

Nhìn tên là biết người đẹp rồi

Nhìn tên là biết người đẹp rồi

Giá mà bỏ tiếng đệm đi thì bớt xôn xao hơn

Giá mà bỏ tiếng đệm đi thì bớt xôn xao hơn

Sự kết hợp hoàn hảo

Sự kết hợp hoàn hảo

Tên Việt nhưng hiểu theo cách Tây

Tên Việt nhưng hiểu theo cách Tây

Theo Đất Việt

Tags: giấy tờ tùy thân  |  tên khai sinh  |  tên tuổi  |  khai sinh