Tên lửa Đức cho RPG-7 huyền thoại Nga khóc thét

Được coi là cuộc cách mạng của vũ khí vác vai, khẩu Wirkmittel 90 của Đức có cách đánh cực thông minh khiến kẻ thù khó có đường trốn chạy.

Quân sự