Tên lửa S-400 Nga tổ chức diễn tập tại Crimea

Với thế trận phòng thủ hiện nay ở Crimea, Nga cho thấy họ có khả năng kiểm soát tốt hơn vùng biển Đen.

Quân sự