Tên lửa Starship của SpaceX nổ tung trong quá trình phóng thử

Quân sự