00:00

Tên lửa phòng không SPYDER Việt Nam lần đầu công khai: Tinh hoa vũ khí Israel

TIN LIÊN QUAN