00:00

Tên lửa thời Liên Xô cũ của Syria đã đánh bại tên lửa Israel như thế nào?

TIN LIÊN QUAN