Tên trộm gặp quả báo ngay khi đang hành sự

Mặc dù đang là ban ngày nhưng tên trộm này vẫn bạo gan đi trộm nắp cống trên đường, tuy nhiên chưa kịp rời khỏi hiện trường thì hắn ta đã nhận báo ứng.

Thứ năm, 26/11/2020 21:00

Thời sự