Tên trộm xấu số cắt trộm dây điện, bị điện giật tử vong tại chỗ

Một thiếu niên leo rào vào công trình xây dựng nhà dân cắt trộm dây điện thì bị điện giật tử vong tại chỗ.

Thứ tư, 25/11/2020 18:55

Thời sự