Tết đến rồi mà gấu vẫn chưa có

Thương quá.

Siêu hài