Tết trong mơ chính là đây chứ đâu

Cứ mỗi lần Tết đến là tao khổ tâm lắm chúng mày ạ.

Siêu hài