Thách thức con mắt 5 giây: Nhìn vào tranh, đố bạn tìm ra người thuận tay trái

Trong bức tranh có 5 người được đánh số, ai là người thuận tay trái?

Câu đố: Nhìn vào công việc của từng người trong tranh, bạn thấy người nào thuận tay trái?

Gợi ý: Bạn hãy nhìn công việc của từng người đang làm, để ý xem họ làm bằng tay nào? Nếu là người thuận tay trái thì sẽ làm thế nào? Có lẽ bạn đã tìm ra người thuận tay trái trong tranh, hãy kiểm tra lại với đáp án!

Đáp án: Người số 5 thuận tay trái, vì người này bưng khay bằng tay phải để bày thức ăn bằng tay trái.

Nguồn bài và ảnh: Mental Up

Theo Cẩm Mai/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/thach-thuc-con-mat-5-giay-nhin-vao-tranh-do-ban-tim-ra-nguoi-thuan-tay-trai-82020412114443173.htm