Thái 'Hoa hồng trên ngực trái’ trúng số độc đắc, bù đắp cho Khuê bằng chuyến du lịch?