Thái Lan bất ngờ đóng các cửa khẩu biên giới với Myanmar ngăn Covid-19