Thái Lan sẵn sàng trao đổi với Facebook về đồng tiền số Libra