Thái Lan thay đổi kế hoạch chuẩn bị để đấu Việt Nam, Malaysia