Thái Lan thông qua gói kích thích kinh tế mới 1,6 tỷ USD