Thái Lan tuyên bố sẽ trở thành niềm tự hào của Đông Nam Á