Thái Thuỳ Linh: 'Tôi bật khóc trong MV mừng Lễ tình yêu'