Thẩm Thúy Hà và chàng khiếm thị Xuân Hoà gây xúc động với ca khúc về dịch Covid-19, hạn mặn miền Tây